sábado, 15 de febreiro de 2014

RELATORIO ELISA PEREIRA

O pasado 10 de febreiro, tivemos con nós no grupo de traballo a Elisa Pereira,  que centrou o seu relatorio na aplicación e enfoque didáctico da arte rupestre para levar ás aulas. Os puntos centrais da súa intervención pasaron pola formulación de obxectivos, contidos, actividades prácticas segundo o obxecto de estudo, a contextualización fundamental que nos centrou na cronoloxía da prehistoria facendo fincapé no calcolítico , a Idade dos metais... , os xacigos, como ensinar aos nenos/as a contar, os cambios de era, o grupo galaico rupestre, a súa ubicación e distribución, as rochas, como se facían os gravados, tipos de deseños, a pintura, os pigmentos, a destrución do patrimonio... aportándonos co seu saber achegamentos didácticos moi útiles para o noso traballo.